Gyülekezeti alkalmaink

Bibliaóra

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek”. (Zsolt 133,1)

A bibliaóra a mi Istenünktől  kapott csodálatos ajándék.  Ezen az alkalmakon kerülhetünk közelebb a Szentírás bővebb megismeréséhez, egymás hite által épülnünk. Meghallgathatjuk a kiválasztott igeszakasz felolvasását, annak a vezető által elmondott magyarázatát, majd elmondja ki-ki a saját gondolatát a hallottakról. Kötetlenül, mintegy családi beszélgetés formájában zajlik az alkalom. Imádság és ének fogja közre az összejöveteleket. Nemcsak Istenhez, hanem egymáshoz is közelebb kerülünk, megosztjuk örömünket, bánatunkat, bátorítjuk, vigasztaljuk egymást. Mi is ugyanolyan gyarlók és esendők vagyunk, mint a gyülekezetünk bármely tagja, de rászánjuk az időnket, hogy gyarapodjunk az ismeretekben, hordozzuk egymás terhét, figyeljünk egymásra. Ezért arra buzdítok és bátorítok mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk minden elkötelezettség nélkül, legyünk az Úr Jézus ceglédi tanítványai, erősödjön közöttünk a testvéri szeretet.

Szente-Varga Péter
gyülekezeti tag

Női kör

Bizton állíthatom, hogy akik már részt vettünk a gyülekezetünkben működő Női  Bibliakörön, mindig nagyon várjuk a hónap első szombat délutánját, amikor röpke 2-3 órát együtt tölthetünk.

Minden alkalommal személyes, konkrét témára fűzött, vezetett beszélgetés által ismerjük meg egymást mindinkább, és beszélhetünk örömeinkről, bánatainkról, nehézségeinkről egy megbízható közösségben.

Majd igei vezetés következik. Mindig van vélemény, tapasztalat, kérdés, így a Bibliakör ezen része sem egy „prédikáció”, száraz ismeretátadás.

Refomenikus közösség vagyunk, a városban található mind 3 gyülekezetből vannak női tagjaink.

Várunk minden közénk kívánkozó nő-, asszony testvérünket!

Baráthné Hatházi Eszter
intézményi lelkész

Baba-mama klub

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsoltárok 127,3)

Szeretettel hívunk és várunk minden Édesanyát és gyermeket (0-3 éves korig) Baba- Mama Klubba. Ezeket az alkalmakat egyrészt az ölbeli mondókázás, éneklés, és a közös játék tölt ki.

A szeretgető dalok, mondókák és játékok célja, hogy általuk erősödjön és szorosabbá váljon az anya-gyermek kapcsolat, és vidám légkörben jól érezze magát úgy a gyermek, mint az édesanya.

Másrészt pedig a gyermekneveléssel kapcsolatos, illetve az Anyaságot érintő aktuális kérdésekkel foglalkozunk, melyek a mindennapjainkat befolyásolják, érintik. Minden alkalomnak van egy témája, melyet együtt körüljárunk, és tapasztalatokat, véleményeket osztunk meg egymással.

Gyermekeink ajándékok, akiket a teremtő Istentől kaptunk, így az anyaság is ajándék és megbízás. Isten Igéjének a közelségében, fényében erőt kapunk, hogy mindezt megéljük, és lelkileg feltöltekezzünk. 

Szabó-Pap Szidónia
lelkipásztor