A Keresztelés gyakorlata gyülekezetünkben

Gyermekkeresztség

Mindig nagy öröm számunkra, ha gyermekeket keresztelhetünk meg templomunkban, mert így világosan láthatjuk, hogy az egyház növekszik, és Isten akarata teljesül gyülekezetünkben. A keresztség sákramentumát Jézus Krisztus missziói parancsa alapján szolgáltatjuk ki, amelyet Máté evangéliumának 28. részében, a 18-20. versekben így olvashatunk:

“Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:18-20)

Mit jelent a keresztség?

A keresztség egyszerűen fogalmazva: szövetség Istennel. Isten kezdeményezi ezt a szövetséget, és biztosak lehetünk abban, hogy Ő mindvégig hűséges marad hozzánk! A keresztség annak a jele, hogy Istenhez tartozunk. Maga a víz azt szimbolizálja, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket a bűneinktől: ez az “újjászületés fürdője”.

A gyermekkeresztség nem helyettesíti a felnőtt korban vállalt tudatos, Istennek való elköteleződést. Hiszen egy gyermek esetében a szülők/keresztszülők vállalnak felelősséget Isten előtt, míg egy felnőtt már önként tud vallást tenni hitéről a keresztelés alkalmával.

Gyakorlati tennivalók

Az első teendő az időpont rögzítése. A keresztelők minden esetben a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében vannak, az általános gyakorlat szerint havonta egy alkalommal. Kérjük, a keresztelési szándékukat mielőbb jelezzék felénk!

  1. Eddigi gyakorlatunk szerint a keresztelő előtt először felvesszük az anyakönyvezéshez szükséges adatokat.
  2. A keresztelést megelőző hetekben a szülőkkel és – lehetőség szerint- a keresztszülőkkel legalább egy előre egyeztetett alkalmon a keresztség lényegéről beszélgetünk. 
  3. A keresztség a “nagy család”, a gyülekezet ünnepe is! Ezért, kérjük a keresztelős családot, hogy vegyen részt az istentiszteleteken. Ezek időpontja: vasárnap reggel 9 óra. A keresztelést az istentisztelet elején végezzük. A lelkész először felolvassa a szereztetési igét (ld. fentebb!), utána a gyülekezet és a szülők közösen elmondják az apostoli hitvallást, majd két kérdés hangzik el a szülők és keresztszülők, illetve egy harmadik az egész gyülekezet felé. Ezt követi a gyermekért és a szülőkért való imádság, majd a keresztelés aktusa. Általában a keresztanya szokta tartani a gyermeket. A lelkész a következőket mondja: (Gyermek neve), keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, Ámen! A keresztelési szertartást egy áldás, illetve a gyülekezet áldást kérő éneke zárja le. Kérjük, hogy az egész család maradjon bent az istentisztelet végéig!

Keresztelői adatlap

Megtörtént a keresztelő. Hogyan tovább?

És mi a teendő, ha én már felnőtt vagyok?