Sztárai kórus

Sztárai Mihály Református Vegyeskar

„Amerre csak járt, mindenütt összegyűjtötte az énekelni szeretőket.”

– maradt fenn Arany László lelkipásztor-karnagyról, az énekkar alapítójáról. Így tett 1939-ben Cegléden is az akkor még egy református gyülekezetben. Szeretete, istenfélelme, lelkesedése örök példa marad mindazok számára, akik vele valamilyen formában találkoztak. Legféltettebb kincse ez az énekkar volt, melyet 66 éven át összetartott és vezetett. Bár a város legidősebb kórusáról van szó, mégis méltatlanul kevesen hallottak róla, hisz egyházi énekkarként leginkább a protestáns gyülekezetek adtak otthont szolgálatainak. Ettől függetlenül sok mindenre büszkék lehetnek. Neves zeneszerzők írtak kifejezetten e kórus számára zeneműveket, mint Kodály Zoltán, Ádám Jenő, Gárdonyi Zoltán, Berkesi Sándor stb. Zenetörténeti jelentőségű ünnepélyeket szerveztek, pályázatokat írtak ki Arany László szárnyai alatt. A közel 70 év alatt több, mint 100 kórusművet énekelt el az énekkar, nemcsak Cegléden és a környező településeken, hanem az ország szinte minden részén, határainkon túl élő magyar testvérek között is.

Az énekkar létszáma általában 30-40 fő között mozgott, és mozog ma is. Tagjai elsősorban reformátusok (mindhárom gyülekezetből), de vannak katolikus, evangélikus és baptista énekesek is. Összekapcsol bennünket a zene, éneklés szeretete és a vágy, hogy igét hirdessünk, hisz hitünket gyakorló keresztyén emberek vagyunk.

Próbáinkat hétfőnként tartjuk a Református Iskola által használt Bazársor ének-zene termében 17 órai kezdettel. Szeretettel várjuk az érdeklődőket korhatár nélkül, akik szívesen csatlakoznának ehhez a közösséghez.

 

Pintér Péterné Fésűs Judit
karnagy