Munkatársi közösségünk

Gyülekezetünket a főgondnok és a lelkipásztor elnöklete mellett egy 20 tagú presbitérium vezeti.

Czinege Csaba

főgondnok

Czinege Csaba asztalos vagyok. Ebben a gyülekezetben konfirmáltam feleségemmel Kernács Viktóriával, de csak házasságkötésünk után lettem aktív tagja a gyülekezetnek.

Három lányunk van (Petra, Kata, Anna). 

Vezérigém: Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. (Példabeszédek könyve 16. rész 3. vers)

Kernács Fruzsina

hivatalvezető – pénztáros

Születésem óta kötődök a református egyházhoz. Előbb a Nagytemplomi Gyülekezethez hol lazább, hol erősebb szállal. Onnan vezetett az utam a Debreceni Református Kollégiumba.

Később költözés miatt már a Felszegi Gyülekezetbe kezdtem járni. Ez a kapcsolat az első gyermekem születésekor erősödött meg, és fokozatosan egyre szorosabban kötődtem ide.

Sándor Gabriella rábeszélésére megérett a gondolat bennem, hogy hittanoktatói képzésre jelentkezzek, és fokozatosan bekapcsolódtam a gyülekezet hitoktatásába is. Mellette jutott időm az irodai munkában is segíteni. Sárika néni nyugdíjba vonulásával pedig átvettem a helyét.

Férjemmel 2001-ben a Felszegi templomban házasodtunk össze és három gyermekemet is itt kereszteltük és azóta már itt konfirmáltak is.

Vezérigém A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.”  (Pál Timóteushoz írt 2. levele, 1. rész, 14. vers)

Monori-Ádámcsik Ilidkó

egyházfi

2014-ben kerültem a gyülekezetbe és 2016-ban konfirmáltam.

Házas vagyok 2 gyermekem van Ildikó és Máté. Nagykörösőn dolgozom nővérként.

A templom és a kiszolgáló helységek rendbentartása, gyülekezeti alkalmakra való elökészület valamint a templom nyitása és zárása a feladatom.

Vezérigém: „Seregek Ura boldog az az ember aki benned bízik” (Zsoltárok 84. rész 13. vers)

Nagy István

temetőcsősz

Obrácz-Nagy Ágnes

hivatali munkatárs

Pintérné Fésűs Judit

kántor – kórus vezető

Szabó Árpád Csaba

lelkipásztor

2020 óta szolgálok a gyülekezetben. Feleségem Valéria és 3 gyermekünk (Boglárka, Sára és Benedek) is a közösség aktív tagja.

Elsődleges feladatomnak Krisztus örömüzenetének szavakkal és cselekedetekkel való továbbadását tartom .

Vezérigém „Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából.” (Példabeszédek könyve 3. rész 9. vers)