Temetés

Temetés református szertartás szerint

„Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak…” (Zsid 9:27)

A temetés nincs feltételekhez kötve. A lelkész eltemet más felekezetűt, sőt adott esetben még ateistát is, ha a családtagok felkérik erre. Temethet más felekezetű, vagy világi tulajdonú temetőben, vagy akár más településen is az ottani lelkésszel történt egyeztetés után. 

Egy valamivel azonban mindenkinek jó tisztában lennie. A lelkipásztor istentiszteletet tart. Nem kérhető fel szimpla búcsúztatásra – az elhunyt személyének méltatására. Isten szolgái Isten igéjét hirdetik, vagyis a temetőben is istentiszteletet tartanak. A keresztyén reménységről szólunk: feltámadásról és örök életről. Az Élet Urát hirdetjük, aki legyőzte a halált, és nekünk is üdvösséget hozott. Célunk a vigasztalás és annak felmutatása, hogy van Valaki, akihez menekülhetünk fájdalmainkkal – van Valaki, aki tud és akar segíteni.

A fejfákra, sírkövekre vésett ABRFA mozaik szó is ezt hirdeti. Jelentése: A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.