Új vagy a hitben?

Az alábbiakban igyekszünk rövíd eligazítást adni arról, mit is jelent református keresztyénnek lenni.

A világ népességének döntő többsége vallásos hit szerint él. Ennek ellenére nagyon nem mindegy, hogy csak valamiféle örök erő, törvényszerűség az ami meghatározza létünket vagy egy személyes istenség.

A keresztyénség hit szerint Isten egy olyan örökké létező személy aki minden láthatót és láthatatlant teremtett. Az embert a mag képmásra alkotta meg és felruházta azzal a képességgel, hogy Őt megismerje és vele éljen.

Ez az Isten kijelentette magát és tervét, melyet mi a Biblia lapjain olvashatunk. A Biblia tehát nem csupán régmúlt korok bölcsességét hivatott átadni számunkra, hanem azon keresztül Isten szól hozzánk. Éppen ezért minden keresztyén közösségen belül a Biblia egyéni vagy közösségi tanulmányozásának nagy jelentősége van.

A történelem során azonban az emberi tényező miatt különböző úgynevezett felekezetek alakultak ki a keresztyénségen belül. A legnagyobb a római katolikus (kb. 1.346 millió), a második legnagyobb a protestáns (kb. 900 millió), a harmadik legnagyobb az ortodox (kb. 220 millió).

A Magyarországi Református Egyház a protestáns családba tartozik. Magyarország népességének közel 10%-a (943.982 fő) vallotta magát reformátusnak (2022-es adat).

Ha többet szeretnél megtudni a református felekezetről kattints ide!
Ha többet szeretnél megtudni a Magyarországi Református Egyházról kattints ide vagy ide!

Új vagy a gyülekezetünkben?

Gyülekezetünk egyike a Magyarországon működő több mint 1200 református gyülekezetnek. Cegléden 1527 óta vannak jelen reformátusok. A mi gyülekezetünk 1949-ben jött létre azzal a céllal, hogy a város nyugati részén élő reformátusok lelki otthona legyen.

Történetünkről itt olvashatsz kicsit bővebben.

Mire számíts ha eljösz az istentiszteletre?

Istentiszteletet (közösségi összejövetelt) vasárnapokon és ünnepnapokon (pl. húsvét hétfő, karácsony) reggel 9 órai kezdettel tartunk a Felház utca 20. szám alatti templomunkban. Ezek az alkalmak mindenki előtt nyitottak, azaz nem kell a gyülekezet tagjának lenni, hogy valaki részt vehessen rajtuk.

Ezeken az alkalmakon ünneplő ruhában veszünk részt, mert hitünk szerint nem csak egymással, de az Urak Urával és a Királyok Királyával (Istennel) találkozunk.

Ezek az istentiszteletek döntően egy órán át tartanak, a lelkipásztor vezeti őket. A gyülekezet közös énekléssel és imádsággal, alkalmanként hitvallás tétellel vesz részt az alkalmon. Havonta egy istentiszteleten szoktunk keresztelést tartani (nincs minden hónapban). Évi 6-7 vasárnapon úrvacsorai közösségben is együtt vagyunk. Ez utóbbival csak a megkeresztelt és konfirmációi fogadalmat tett gyülekezeti tagok élhetnek.

Isten igéjét, amit a lelkipásztor olvas és magyaráz (prédikáció) valamint a gyülekezeti énekeket kivetítjük.

Az igehirdetés után hangzanak el a legfontosabb hirdetéseink, tudnivalók, melyeket nyomtatott formában mindenki kézhez is kap a templomba érkezve. Az alkalmak azzal érnek véget, hogy a lelkipásztor áldást mond a gyülekezetre.