Konfirmáció – 2019.06.09.

A konfirmáció egy ünnepi esemény, melynek keretében a két évnyi felkészítésen átesett fiatalok a gyülekezet presbiterei előtt tesznek bizonyságot megszerzett tudásukról. Majd egy ünnepi istentisztelet alkalmával tesznek fogadalmat arról, hogy a református egyház aktív tagjai lesznek.