Lelkészbeiktatás – 2021.10.16.

Minden új lelkipásztor, akit választ a gyülekezet, egy ünnepi istentisztelet keretében kapja meg a felhatalmazást és megerősítést, az Egyházmegye vezetősége és a lelkésztársak részéről a gyülekezeti munka végzésére.  Szabó Árpád Csaba lelkipásztor beiktattásáról készült képek.

Az alkalomról készült többi fénykép megtekinthető ezen a linken.

Konfirmáció – 2021.10.10.

A konfirmáció egy ünnepi esemény, melynek keretében a két évnyi felkészítésten átesett fiatalok a gyülekezet presbiterei előtt tesznek bizonyságot megszerzett tudásukról. Majd egy ünnepi istentisztelet alkalmával tesznek fogadalmat arról, hogy a református egyház aktív tagjai lesznek.

2021-ben, a COVID-19 járvány miatt, ez az esemény nem konfirmáció vasárnapján (pünkösd előtt), hanem októberben történhetett meg.

Az alkalomról készült többi fénykép megtekinthető ezen a linken.